Spawanie metodą TIG

Spawanie metodą TIG

Spawanie metodą TIG aluminium i stali nierdzewnej oraz spawanie stali gazowe i elektryczne.